Alena Janoušková

Země školy na Erasmu

Španělsko

Na jaké škole studuji na Erasmu

Universitat de Valencia

Co studuji a v jakém ročníku

English Studies, 2. ročník

Jaké předměty studuji na Erasmu

English language 1 English language 3 English language 5 Discourse Analysis German 1

V jakém období studuji na Erasmu

ZS 2016

Jaké jazyky ovládám

anglický jazyk německý jazyk
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus