Alena Kuchová

Země školy na Erasmu

Španělsko

Na jaké škole studuji na Erasmu

Universidad del País Vasco

Co studuji a v jakém ročníku

Tělesná výchova a sport, Anglický jazyk - 2. ročník

Jaké předměty studuji na Erasmu

Historie anglicky mluvících zemí, Fonologie Aj, Konverzace Aj, Gramatika Aj, Kurz španělštiny pro začátečníky

V jakém období studuji na Erasmu

ZS

Jaké jazyky ovládám

český, anglický, španělský, německý
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus