Luděk Kalfiřt

Země školy na Erasmu

Slovinsko Švédsko

Na jaké škole studuji na Erasmu

University of Maribor - 2014 Kristianstad - 2016

Co studuji a v jakém ročníku

TV-AJ 2. ročník

Jaké předměty studuji na Erasmu

Ameriška angleščina, Argumentiranje in debatiranje v angleščini, Interpretacija angleških literarnih besedil, Oblikoslovje angleškega jezika, Osnove ustnega sporočanja v angleščini, Razvijanje jezikovne zmožnosti 2,

V jakém období studuji na Erasmu

letní semestr - 2014

Jaké jazyky ovládám

Angličtina
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus