erasmus
FP

Pokyny pro studenty na studijním pobytu

v rámci programu Erasmus+

 1. Ihned po příjezdu na partnerskou instituci si dejte potvrdit tamním koordinátorem Potvrzení o délce studia, část vyhrazenou pro příjezd. Na většině institucí pro vás připraví tzv. Welcome days, kde se dozvíte spoustu užitečných informací a také se seznámíte se svým koordinátorem, který Vám dokument může rovnou potvrdit. Datumy musí být shodné s termíny uvedenými na Vaší účastnické smlouvě. Potvrzení zašlete naskenované neprodleně vášmu koordinátorovi na TUL a dobře si jej uložte, budete jej potřebovat i na konci pobytu. 
 2. Hned na začátku pobytu si na zahraniční partnerské instituci zkontrolujte, zda se všechny Vámi naplánované předměty otevírají. Pokud tomu tak není, je zapotřebí, abyste provedli změny předmětů. Ve STAGu se podívejte, zda máte "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu". Pokud tomu tak není, e-mailem o této skutečnosti informujte fakultního koordinátora. Jakmile budete mít ve STAGu "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu", vložte úplně stejným způsobem, jako jste tak učinili před výjezdem, předměty, které chcete přidat. STAg je automaticky označí jako přidané předměty. Předměty, které studovat z jakýchkoliv důvodů nebudete, nastavte jako "SMAZANÉ". Nenastavujte u nich "Odstranit". V takovém případě by se předměty na dokumentu změn neobjevily jako smazané. Jako smazané musí být označeny ty předměty, které byly uvedeny ve Vašem původním Learning Agreementu a nakonec je studovat nebudete.
      Po provedení veškerého nastavení přidaných a smazaných předmětů, vegenerujte pod zkratkou Ch-LA ze STAGu dokument Změny studijní smlouvy (Changes to Original Learning Agreement). Jednou dokument vytiskněte, podepište, nechte potvrdit hostující univerzitou a zašlete jej naskenovaný e-mailem fakultnímu koordinátorovi k zajištění podpisů na TUL. PAMATUJTE, že data u všech podepsaných osob musí být nejpozději do jednoho měsíce od zahájení Vašeho studia na zahraniční partnerské instituci.
         Bez potvrzení změn ve studijní smlouvě od obou univerzit není Váš studijní pobyt platný!!!! Přijímající univerzita obvykle vyžaduje nejprve souhlas vysílající univerzity. Se zasláním podkladů proto neváhejte.

 3. Nyní již v klidu studujte... A přitom nezapomeňte fakultnímu koordinátorovi poslat mailem postřehy a zážitky z Vašeho studijního pobytu (nejlépe doplněné fotografiemi). Vaše příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách Erasmu FP a jistě pomohou dalším studentům a kolegům při výběru jimi zvažovaných studijních destinací.

 4. Chcete si prodloužit Váš studijní pobyt v zahraničí? Kontaktujte kancelář Erasmu TUL (erasmustul.cz), požádejte o zaslání Žádosti o prodloužení stipendia LLP-Erasmus. Žádost vyplňte, nechte potvrdit od hostující univerzity a zašlete ji zpět do kanceláře Erasmu. V kanceláři Erasmus univerzitní koordinátor Vaši žádost vyhodnotí a zašle Vám výsledné rozhodnutí o případném prodloužení či neprodloužení Vašeho studijního pobytu.

 5. Tři týdny před návratem si na hostitelské univerzitě začněte vyřizovat potřebné formality (Confirmation of Study Period, Transript of Records, Potvrzení o délce studia - část pro odjezd.).
  V německy mluvících zemích si obstarejte potvrzení o účasti na jednotlivých předmětech (Schein, Bescheinigung).
  Confirmation of Study Period
  - viz odkaz na TUL web Erasmu: http://www.tul.cz/studenti/programy-vymen-studentu  - STUDIJNÍ POBYT - Potvrzení o délce pobytu (po návratu)
  Transript of Records
  - viz odkaz na TUL web Erasmu: http://www.tul.cz/studenti/programy-vymen-studentu  - STUDIJNÍ POBYT - Potvrzení o vykonaných zkouškách (po návratu)

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Erasmus
Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17

Fakultní koordinátor

Júlia Jandejsková
Tel.: 48 535 2876
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ESN Liberec

ESN Liberec