Jindřich Kafka

Země školy na Erasmu

Slovensko

Na jaké škole studuji na Erasmu

Univerzita Mateja Bela

Co studuji a v jakém ročníku

2 roč. nMgr.

Jaké předměty studuji na Erasmu

Slovak language for foreighners :) Podoby evropské krajní pravice v 1.pol. 20.století, Slovensko po získání autonomie, dějiny raného novověku v historickém filmu,SNP...

V jakém období studuji na Erasmu

ZS

Jaké jazyky ovládám

AJ
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus