Jana Pultarová

Na jaké škole studuji na Erasmu

Hogskolan Kristianstad

Co studuji a v jakém ročníku

Specializace v pedagogice - Anglický jazyk, Španělský jazyk ; 2. ročník Bc.

Jaké předměty studuji na Erasmu

English II ( Grammar, Linguistics, Classic Literature, Modern Literature)

V jakém období studuji na Erasmu

zimní semestr 2011

Jaké jazyky ovládám

angličtina španělština
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus