Pokyny pro studenty na studijním pobytu

1

Během welcome days, nebo co nejdříve po příjezdu, si dejte u Vášho místního koordinátora potvrdit příjezd na univerzitu. Dokument naskenujte a pošlete paní Jandejskové na email. to samé potvrzení budete potřebovat na konci stáže, takže si jej založte a na konci jenom přibyde jeden podpis od koordinátora.
Ihned na začátku pobytu si na zahraniční partnerské instituci zkontrolujte
, zda se všechny Vámi naplánované předměty otevírají. Pokud tomu tak není, je zapotřebí, abyste provedli změny předmětů. Ve STAGu se podívejte, zda máte "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu". Pokud tomu tak není, e-mailem o této skutečnosti informujte fakultního koordinátora. Jakmile budete mít ve STAGu "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu", vložte úplně stejným způsobem, jako jste tak učinili před výjezdem, předměty, které chcete přidat. STAg je automaticky označí jako přidané předměty. Předměty, které studovat z jakýchkoliv důvodů nebudete, nastavte jako "SMAZANÉ". Nenastavujte u nich "Odstranit". V takovém případě by se předměty na dokumentu změn neobjevily jako smazané. Jako smazané musí být označeny ty předměty, které byly uvedeny ve Vašem původním Learning Agreementu a nakonec je studovat nebudete.

Po provedení veškerého nastavení přidaných a smazaných předmětů, vegenerujte pod zkratkou Ch-LA ze STAGu dokument Změny studijní smlouvy (Changes to Original Learning Agreement). Jednou dokument vytiskněte, podepište, nechte potvrdit hostující univerzitou a zašlete jej naskenovaný e-mailem fakultnímu koordinátorovi k zajištění podpisů na TUL. PAMATUJTE, že data u všech podepsaných osob musí být nejpozději do jednoho měsíce od zahájení Vašeho studia na zahraniční partnerské instituci.

Bez potvrzení změn ve studijní smlouvě od obou univerzit není Váš studijní pobyt platný. Přijímající univerzita obvykle vyžaduje nejprve souhlas vysílající univerzity. Se zasláním podkladů proto neváhejte.

2

Nyní již v klidu studujte... A přitom nezapomeňte fakultnímu koordinátorovi poslat mailem postřehy a zážitky z Vašeho studijního pobytu (nejlépe doplněné fotografiemi). Vaše příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách Erasmu FP a jistě pomohou dalším studentům a kolegům při výběru jimi zvažovaných studijních destinací.

3

Tři týdny před návratem si na hostitelské univerzitě začněte vyřizovat potřebné formality (Confirmation of Study Period, Transript of Records). V německy mluvících zemích si obstarejte potvrzení o účasti na jednotlivých předmětech (Schein, Bescheinigung). Confirmation of Study Period
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus