Pokyny pro studenty po návratu ze studia v zahraničí

1

Domů se musíte navrátit minimálně s Confirmation of Study Period. Transript of Records After Mobility Vám může hostitelská škola zaslat poštou po ukončení tamního zkouškového období, nejpozději však do šesti týdnů po Vašem návratu na TUL. Komunikace s hostitelskou školou je výhradně Vaším úkolem.

2

Po návratu na FP TUL se ohlaste fakultnímu (případně katedrálnímu) koordinátorovi. Fakultnímu koordinátorovi předejte kopie Confirmation of Study Period, Transript of Records a připravte si svůj návrh na uznání předmětů - Uznání studijních povinností ze zahraničí.

3

S katedrálním koordinátorem dojednejte podmínky uznání předmětů absolvovaných v zahraničí a vycházejte přitom z "Náhradního plnění studijních povinností", které jste si od jednotlivých vyučujících nechali podepsat před odjezdem. Obejděte si vyučující a nechte si uznání předmětů potvrdit na výše uvedený dokument "Uznání studijních povinností ze zahraničí."

4

Nahlaste na studijním oddělení, že jste se vrátili ze zahraničí a předložte jim vyplněný dokument "Uznání studijních povinností ze zahraničí." Na studijním oddělení Vám podle zmíněného dokumentu provedou zapsání uznání předmětů do STAGu.

5

Emailem budete vyzváni k vypracování online závěrečné zprávy. Závěrečnou zprávu elektronicky vyplňte a odešlete. Závěrečná zpráva se již NEODEVZDÁVÁ v tištěné podobě.

6

Po návratu ze studijního pobytu/pracovní stáže můžete požádat děkanát FP o vyrovnání jednorázových nákladů (proplacení jízdného - jsou propláceny pouze jízdenky z ekonomických tříd (autobus, vlak, letadlo) - a standardního cestovního zdravotního pojištění (léčebné výlohy) pouze na dobu trvání studia/pracovní stáže v zahraničí) formou mimořádného stipendia (viz Opatření děkana č. 1/2017). Fakulta může poskytnout studentovi mimořádné stipendium na pokrytí 50 % cestovních nákladů a nákladů na pojištění.
  • Žádost o náhradu cestovních nákladů
  • Opatření děkana č. 1/2017

7

Nyní můžete opět v klidu začít studovat na své alma mater....
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus