Pokyny před odjezdem na zahraniční studijní pobyt

1

Minimálně 5 měsíců před odjezdem kontaktujte svého fakultního Erasmus+ koordinátora (budova G, 4. patro, studijní oddělení - nebo mailem). 

2

Zaregistrujte ve STAGu svou zahraniční mobilitu, tj. pošlete na studijní oddělení FP paní Júlii Jandejskové vyplněnou a Vámi podepsanou "Žádost o registraci zahraniční mobility do IS STAG.

Registrace mobility v systému IS STAG znamená zprovoznění (cca po 24 hodinách od vložení) ECTS výjezdu na Vašem účtu v sekci "Moje studium - ECTS výjezdy."

3

Jakmile se Vám ECTS výjezd na Vašem účtu ve STAGu objeví, můžete v záložce "Předměty" kliknutím na ikonu "Přidat další předmět" zadat do STAGu předměty, které chcete v rámci zahraniční mobility studovat. Do nově otevřeného okna vložte nejprve zkratku předmětu, kterou jste nalezli v katalogu předmětů na zahraniční univerzitě a klikněte na ikonu "Vyhledat". Otevře se Vám plovoucí okno, v němž vyberete semestr, ve kterém plánujete Vaši zahraniční mobilitu.
 • Pokud Vámi vybraný předmět někdo ze studentů TUL již na partnerské univerzitě dříve studoval, nabídne STAG předvyplněné údaje pro daný předmět. Ty do svého ECTS výjezdu vložíte pouhým kliknutím na zkratku předmětu v zobrazené nabídce a stlačíte ikonu "Uložit". Zvolený předmět máte nyní vložený ve STAGu.
 • Pokud Vám STAG žádný předmět, ani seznam předmětů nenabídne, znamená to, že Vámi vybraný předmět zatím nikdo ze studentů TUL na partnerské zahraniční univerzitě nestudoval. V tomto případě je nutné do STAGu zadat všechny povinné údaje (jsou označené červenou hvězdičkou) a nakonec kliknout na ikonu "Uložit". Vámi zvolený předmět je nyní vložen do STAGu. Analogickým postupem pokračujete do té doby, dokud do STAGu nevložíte všechny Vámi vybrané předměty. Celkový počet kreditů Vámi vybraných předmětů by měl být 30 ECTS.

4

E-mailem požádejte fakultního koordinátora o nastavení
 • Párovaných předmětů. Tj. koordinátorovi zašlete v e-mailu zkratku a název předmětu studovaného na zahraniční partnerské univerzitě společně se zkatkou katedry, zkratkou a názvem předmětu vyučovaném na TUL, jehož splnění bude nahrazeno splněním zvoleného předmětu na zahraniční univerzitě.

  Dle pravidel programu Erasmus+ je třeba, aby každý student, který vyjíždí na zahraniční studijní pobyt měl spárovaný minimálně jeden předmět. Výhodnější samozřejmě je najití shody u co nejvíce předmětů studovaných v zahraničí. Při uznávání spárovaných předmětů se počítá ten počet kreditů, který si student přiveze ze zahraniční univerzity. V některých zemích jsou předměty ohodnocené např. i 7,5 ECTS, 15 ECTS či dokonce 30 ECTS. Pokud se jezná o komplexnější předměty, je v takových případech možné po dohodě s vyučujícími uznat splnění i více předmětů studovaných na TUL.

  V každém případě si student musí před nastavením párování předmětů ve STAGu domluvit uznání předmětů studovaných v zahraničí s vyučujícícmi na příslušných katedrách. Vzhledem k tomu, že se předměty uznávají až po příjezdu z mobility, tj. cca po 9 měsících od dojednání uznání, je vhodnější nechat si od vyučujících potvrdit písemně domluvené uznání předmětů studovaných v zahraničí. Zatímto účelem může sloužit formulář "Žádost o uznání předmětů studovaných na zahraniční partnerské instituci v rámci programu Erasmus+". 

  Poznámka: Párování předmětů je možné měnit do té doby, dokud nebude ve STAGu uzavřena zahraniční mobilita, tedy i po příjezdu.
 • Vaší jazykové úrovně toho jazyka, v němž budete studovat většinu předmětů na zahraniční partnerské univerzitě. Vaši jazykovou úroveň je třeba doložit kopií získaného jazykového certifikátu, kopií maturitního vysvědčení, potvrzením od vyučujícího daného jazyka, apod.

5

Po zadání předmětů do STAGu, vložení párování a nastavení jazykové úrovně klikněte ve STAGu na zkratky:
 • LA - Learning Agreement neboli Smlouva o studiu
 • ToRBM - Transcript of Records Before Mobility neboli Výpis studijních výsledků před výjezdem
STAG automaticky vygeneruje pdf soubory uvedených dokumentů. Oba dokumenty 1x vytiskněte, LA na příslušném místě podepište a oba dokumenty doneste k podpisu fakultnímu koordinátorovi.

6

Fakultní koordinátor předá potvrzené dokumenty k podpisu univerzitnímu koordinátorovi, který oba dokumenty potvrdí a naskenované je e-mailem zašle na příslušnou zahraniční univerzitu.

7

Sledujte stránky zahraniční partnerské univerzity, na kterou se chystáte vycestovat, především informace týkající se tzv. "Incoming studentů." Některé zahraniční univerzity požadují po přijíždějících studentech vyplnění a zaslání jejich tiskopisů Learning Agreementů, evidenčních karet studentů, kopii identifikační karty (občanský průkaz/pas/ISIC), apod.

Pokud budete potřebovat podepsat některý takovýto dokument, zastavte se za fakultním koordinátorem v době konzultačních hodin anebo podohodě e-mailem.

Na stránkách zahraničních univerzit také co nejdříve zjistěte, zda po přijíždějících studentech nepožadují online registraci do jejich elektronických studijních systémů. Termíny takovýchto online registrací bývají dřívějších dat, než jsou termíny pro zaslání dokumentů. Nekteré zahraniční univerzity nejsou ochotny studenta, který daný termín promeškal, dodatečně zaregistrovat a tedy přijmout.

Poznámka: Pokud budete mít jakýkoliv problém s online registrací do systému partnerské školy, kontaktujte neprodleně tamního koordinátora, který je tu od toho, aby Vám problém zkusil pomoci vyřešit, ev. zvolil náhradní možnost řešení problému. Koordinátoři na našich partnerských univerzitách jsou většinou velmi vstřícní a ochotní pomoci.

8

Koordinátora zahraniční partnerské univerzity také kontaktujte (nejlépe e-mailem) i v případech, budete-li potřebovat pomoci s výběrem předmětů, zajištěním ubytování, apod. Na mnoha univerzitách Vám s tím koordinátoři pomohou, někde se musíte více snažit sami... Většinou Vám ale po Vašem přijetí, tj. po podepsání Vašich LA na e-mail zašlou základní informace, jak postupovat se zajišťováním vaší mobility dále. Některé univerzity mají tyto informace na svých webových stránkách.

9

Min. 6 týdnů před vlastním odjezdem si na webové stránce https://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/erasmus
stáhněte, vyplňte (nejlépe elektronicky), 3x vytiskněte a podepište tzv. Účastnickou smlouvu pro mobilitu studentů na studijní pobyt pro příslušný akademický rok, ve kterém budete vycestovávat. Před tím, než ji zanesete k dovyplnění a k podpisu do kanceláře Erasmu TUL (paní Ing. Radce Přeučilové), musíte
 • Mít sjednané připojištění léčebných výloh na dobu Vašeho studijního pobytu na zahraniční univerzitě (polovina zaplacené částky Vám bude po předložení sjednané smlouvy a účtenky uhrazena z fakulty formou mimořádného stipendia po podání žádosti po Vašem návratu z mobility). číslo pojistné smlouvy je nutné vepsat na příslušné místo v Účastnické smlouvě.
 • Mít podepsané od referentky studijního oddělení FP (paní Júlii Jandejskové) "Potvrzení o splnění studijních povinností", které předáte společně s Účastnickou smlouvou v kanceláři Erasmu TUL

10

Před Vaším odjezdem obdržíte na Váš e-mail odkaz k vyplnění jazykového testu. Testováni budete z jazyka, který uvedete v Evidenčním listu jako tzv. "Hlavní studijní jazyk během výjezdu." Výsledky Vašeho testu nijak neovlivní vaše vycestování, na druhou stranu by neměly být nápadně odlišné od jazykové úrovně, kterou jste si nechali zadat do STAGu.

11

Zakupte si zpáteční jízdenku (vlak 2. třída, letenka třídy economy, apod.). Veškeré jízdenky z cesty na partnerskou univerzitu a zpět si nezapomeňte ponechat, po návratu ze studijního pobytu můžete požádat děkanát FP o vyrovnání těchto jednorázových nákladů formou vyplacení mimořádného stipendia (viz Opatření děkana č. 1/2017).

12

Odjeďte na zahraniční pobyt.
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus