Pokyny pro zájemce o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

1

Dokončíte v ČR v době plánovaného nástupu na zahraniční vysokou školu druhý semestr studia nebo Vám do konce studia zbývá min. jeden rok? Čtěte dále...

2

Ještě jste nebyli na zahraniční mobilitě financované programem LLP Erasmus či Erasmus+ celkově po dobu 12 měsíců ve Vašem aktuálním studijním cyklu? Čtěte dále...

3

Vyberte si z aktuální nabídky své fakulty zahraniční vysokou školu, na níž byste chtěli po dobu jednoho semestru studovat či si vyhledejte potenciální zahraniční instituci, na níž byste chtěli vycestovat na tzv. pracovní stáž.

4

Sledujte během listopadu každého kalendářního roku vyhlášení výběrového řízení na webu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické anebo na tomto webu.

5

Vytvořte přihlášku skládající se z následujících dokumentů: 

ÚVODNÍ LIST (V ČEŠTINĚ)

Na úvodní list přihlášky, uvedený větou „Hlásím se do výběrového řízení zahraničního studijního/pracovního pobytu programu Erasmus+ pro akademický rok 2021/2022", napište

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Aktuální ročník studia
  • Studijní obor
  • Přehled průměrů známek za jednotlivé absolvované semestry
  • Semestr, ve kterém plánujete vycestovat na zahraniční mobilitu
  • 3 zahraniční univerzity v pořadí Vašich priorit včetně uvedení preferovaných studijních oborů, ve kterých FP TUL s danou zahraniční univerzitou spolupracuje (viz tabulka s nabídkami partnerských univerzit uvedená výše)

    U ŽÁDOSTI NA UNIVERSIDAD DE SALESIANA DEL ECUADOR NEUVÁDĚJTE DALŠÍ INSTITUCE !

  • Předměty, které plánujete na zahraniční univerzitě studovat, včetně těch, za které předměty vyučované na TUL by je bylo možné případně uznat
Motivační dopis
V jazyce země, v níž chcete studovat, anebo v hlavním vyčovacím jazyku napište maximálně jednostránkový motivační dopis včetně důvodů Vašeho rozhodnutí studovat v zahraničí, zvažovaných předmětů, předpokladem přínosu studia v zahraničí, atd.
Životopis
(v češtině, ale možno i v jazyce, kterým jste psali motivační dopis - některé zahraniční univerzity jej při přijímaní vyžadují)
Vyhotovte strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů, studijního oboru, ročníku studia, studijních úspěchů, apod.

6

7

Zaregistrujte se přes IS STAG do výběrového řízení a nahrajte do systému všechny požadované dokumenty.

Sledujte webovou stránku Erasmu a zjistěte, zda jste se zařadili mezi kandidáty, kteří budou mít možnost vycestovat v následujícím akademickém roce. Výsledky výběrového řízení pro daný akademický rok budou k dispozici na Hlavní straně a také v sekci Aktuality.

!

Patříte-li mezi ty studenty, kteří opravdu budou moci vycestovat v rámci programu Erasmus+ v následujícím akademickém roce, přečtěte si záložku Erasmus pro studenty - Před odjezdem
© Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Erasmus