Skip to main content

Stránky FP TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Přihlášení pro studenty / Login for students

Studeni TUL mají možnost se na těchto stránkách přihlásit. Takto ověření uživatelé pak mohou zveřejnit své zkušenosti a postřehy z výjezdu na našem blogu. Ověření lze provézt jen zprostředkovaně pomocí služby GOOGLE a přijímány jsou pouze uživatelé svázané s TUL. Ostatní účty GOOGLE jsou odmítány. Po přesměrování na stránku Google vyplňte školní email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) a pak se přihlaste uživatelským jménem ve tvaru jmeno.prijmeni a centrálním heslem LIANE.

TUL students have the opportunity to log in on these pages. Users verified in this way can then publish their experiences and observations from the trip on our blog. Verification can only be done indirectly using the GOOGLE service and only users linked to TUL are accepted. Other GOOGLE accounts are rejected. After redirecting to the Google page, fill in the school email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and then log in with a username in the form name.surname and the central password LIANE.
Correspondence address

Technical university of Liberec
Faculty of Science, Humanities and Education
Erasmus

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17