Skip to main content

Stránky FP TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Studijní pobyty v zahraničí

Kdo se může studia v zahraničí zúčastnit?

studenti min. 2. ročníku Bc. studia

studenti řádně zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na TUL – prezenční, kombinované i distanční formy studia
student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
Jak dlouho trvá studijní pobyt?

3-12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský), studijní stáž: 3-5 měsíců, pracovní stáž: 2- 6 měsíců.

v rámci jednoho studijního cyklu můžete vyjet jak na studijní pobyt i na pracovní stáž, dohromady v maximální délce mobility 12 měsíců

Vyberte si z aktuální nabídky své fakulty zahraniční vysokou školu, na níž byste chtěli po dobu jednoho semestru studovat či si vyhledejte potenciální zahraniční instituci, na níž byste chtěli vycestovat na tzv. pracovní stáž.

Pokyny pro zájemce o studium v zahraničí
v rámci programu Erasmus+

Vytvořte přihlášku skládající se z následujících dokumentů:

Úvodní list

v češtině

Na úvodní list přihlášky, uvedený větou „Hlásím se do výběrového řízení zahraničního studijního/pracovního pobytu programu Erasmus+ pro akademický rok 2024/25", napište

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Aktuální ročník studia
 • Studijní obor
 • Přehled průměrů známek za jednotlivé absolvované semestry
 • Semestr, ve kterém plánujete vycestovat na zahraniční mobilitu
 • 3 zahraniční univerzity v pořadí Vašich priorit včetně uvedení preferovaných studijních oborů, ve kterých FP TUL s danou zahraniční univerzitou spolupracuje
  (viz tabulka s nabídkami partnerských univerzit)
 • Předměty, které plánujete na zahraniční univerzitě studovat, včetně těch, za které předměty vyučované na TUL by je bylo možné případně uznat

Motivační dopis

V jazyce země, v níž chcete studovat, anebo v hlavním vyučovacím jazyku

Jakmile jste si vybrali, na kterou univerzitu chcete vyjet, nezbývá než sepsat úspěšnou žádost o přidělení grantových prostředků a to formou motivačního dopisu, v našem případě pro Erasmus. Jak ale na to?

Nezoufejte, ačkoliv jste možná ještě nikdy předtím žádný podobný text nepsali, jeho sestavení vám nezabere ani hodinu čistého času. Jedná se totiž o shrnutí vašich osobních a profesních důvodů, proč se hlásíte právě tam, kam se hlásíte.

Pamatujte, že vaší jedinou referencí jste vy sami. Popřemýšlejte, co vás nejvíce motivovalo k rozhodnutí studovat v zahraničí a proč jste si pro tento účel vybrali danou školu. Dále se zamyslete, co vás od ostatních uchazečů nejvíce odlišuje a jaké jsou v souvislosti se studiem vaše nejsilnější stránky. Rozhodně nezapomeňte zmínit, v čem vám bude studium za hranicemi přínosné a jakým způsobem hodláte nabyté znalosti zúročit, až se ze zahraničí vrátíte na domácí akademickou půdu.

V neposledním mějte na paměti, že o celé žádosti rozhoduje vaše alma mater, tudíž by se patřilo ji do vašich úvah také zahrnout. V ideálním případě by z vašeho pobytu měla také těžit vaše katedra, byť jen formálně na papíře. Jakmile máte ve všech těchto čtyřech bodech jasno, nezbývá než usednout a vše smysluplně zformulovat do podoby motivačního dopisu.

Životopis

v češtině, ale možno i v jazyce, kterým jste psali motivační dopis - některé zahraniční univerzity jej při přijímaní vyžadují

Vyhotovte strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů, studijního oboru, ročníku studia, studijních úspěchů, apod.

Patříte-li mezi ty studenty, kteří opravdu budou moci vycestovat v rámci programu Erasmus+ v následujícím akademickém roce? Přečtěte si následující pokyny.

Pokyny k zahraničnímu studijnímu pobytu

Pokyny před odjezdem na zahraniční studijní pobyt

 1. Minimálně 5 měsíců před odjezdem kontaktujte svého fakultního Erasmus+ koordinátora (budova G, 4. patro, studijní oddělení - nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 2. Zaregistrujte ve STAGu svou zahraniční mobilitu, tj. pošlete na studijní oddělení FP paní Júlii Jandejskové vyplněnou a Vámi podepsanou "Žádost o registraci zahraniční mobility do IS STAG.
  Registrace mobility v systému IS STAG znamená zprovoznění (cca po 24 hodinách od vložení) ECTS výjezdu na Vašem účtu v sekci "Moje studium - ECTS výjezdy."
 3. Jakmile se Vám ECTS výjezd na Vašem účtu ve STAGu objeví, v záložce "Předměty" kliknete na ikonu "Přidat další předmět" zadat do STAGu předměty, které chcete v rámci zahraniční mobility studovat.
 4. Nezapomeňte "Uložit". Zvolený předmět máte nyní vložený ve STAGu.
  • Analogickým postupem pokračujete do té doby, dokud do STAGu nevložíte všechny Vámi vybrané předměty. Celkový počet kreditů Vámi vybraných předmětů musí být 30 ECTS.
 5. E-mailem požádejte fakultního koordinátora o nastavení
  • Párovaných předmětů. Tj. koordinátorovi zašlete v e-mailu zkratku a název předmětu studovaného na zahraniční partnerské univerzitě společně se zkratkou katedry, zkratkou a názvem předmětu vyučovaném na TUL, jehož splnění bude nahrazeno splněním zvoleného předmětu na zahraniční univerzitě.

   Dle pravidel programu Erasmus+ je třeba, aby každý student, který vyjíždí na zahraniční studijní pobyt měl spárovaný minimálně jeden předmět. V některých zemích jsou předměty ohodnocené např. i 7,5 ECTS, 15 ECTS či dokonce 30 ECTS. Po dohodě s vyučujícími je možné uznat splnění i více předmětů studovaných na TUL.

   V každém případě si student musí před nastavením párování předmětů ve STAGu domluvit uznání předmětů studovaných v zahraničí s vyučujícími na příslušných katedrách. Vzhledem k tomu, že se předměty uznávají až po příjezdu z mobility, tj. cca po 9 měsících od dojednání uznání, je vhodnější nechat si od vyučujících potvrdit písemně domluvené uznání předmětů studovaných v zahraničí. Za tímto účelem může sloužit formulář "Žádost o uznání předmětů studovaných na zahraniční partnerské instituci v rámci programu Erasmus+". 

   Poznámka: Párování předmětů je možné měnit do té doby, dokud nebude ve STAGu uzavřena zahraniční mobilita, tedy i po příjezdu.

   Vaší jazykové úrovně jazyka, v němž budete studovat většinu předmětů na zahraniční partnerské univerzitě. Vaši jazykovou úroveň je možné doložit kopií získaného jazykového certifikátu, kopií maturitního vysvědčení, potvrzením od vyučujícího daného jazyka, nebo printcsreenem výsledku jazykového testu apod.
 6. Po zadání předmětů do STAGu, vložení párování a nastavení jazykové úrovně klikněte ve STAGu na zkratky:
  • LA - Learning Agreement neboli Smlouva o studiu
  • ToRBM - Transcript of Records Before Mobility neboli Výpis studijních výsledků před výjezdem

   STAG automaticky vygeneruje pdf soubory uvedených dokumentů.
 7. Většina partnerských univerzit již ovšem funguje v režimu EWP - tedy vše se potvrzuje elektronicky. V případě, že tomu tak není, vygenerujte potřebné dokument v PDF a nechte podepsat všechny příslušné osoby.
 8. Sledujte stránky zahraniční partnerské univerzity, na kterou se chystáte vycestovat, především informace týkající se tzv. "Incoming studentů." Některé zahraniční univerzity požadují po přijíždějících studentech vyplnění a zaslání jejich tiskopisů Learning Agreementů, evidenčních karet studentů, kopii identifikační karty (občanský průkaz/pas/ISIC), apod.

  Pokud budete potřebovat podepsat některý takovýto dokument, zastavte se za fakultním koordinátorem v době konzultačních hodin anebo po dohodě e-mailem.

  Na stránkách zahraničních univerzit také co nejdříve zajistěte online registraci přijíždějících studentů do jejich elektronických studijních systémů. Termíny takovýchto online registrací bývají dřívějších dat, než na TUL. Univerzity nejsou ochotny studenta, který daný termín promeškal, dodatečně zaregistrovat a tedy přijmout.

  Poznámka: Pokud budete mít jakýkoliv problém s online registrací do systému partnerské školy, kontaktujte neprodleně tamního koordinátora, který je tu od toho, aby Vám problém zkusil pomoci vyřešit, ev. zvolil náhradní možnost řešení problému. Koordinátoři na našich partnerských univerzitách jsou většinou velmi vstřícní a ochotní pomoci.
 9. Koordinátora zahraniční partnerské univerzity také kontaktujte (nejlépe e-mailem) i v případech, budete-li potřebovat pomoci s výběrem předmětů, zajištěním ubytování, apod. Na mnoha univerzitách Vám s tím koordinátoři pomohou, někde se musíte více snažit sami... Většinou Vám ale na e-mail zašlou základní informace, jak postupovat se zajišťováním vaší mobility dále. Některé univerzity mají tyto informace na svých webových stránkách.
 10. Min. 6 týdnů před vlastním odjezdem si na webové stránce https://www.tul.cz/erasmus/dulezite-dokumenty/ stáhněte, vyplňte (nejlépe elektronicky), 3x vytiskněte a podepište tzv. Účastnickou smlouvu pro mobilitu studentů na studijní pobyt pro příslušný akademický rok, ve kterém budete vycestovávat. Před tím, než ji zanesete k dovyplnění a k podpisu do kanceláře Erasmu TUL (paní Haně Primas), musíte
  • Mít sjednané připojištění léčebných výloh na dobu Vašeho studijního pobytu na zahraniční univerzitě (polovina zaplacené částky Vám bude po předložení sjednané smlouvy a účtenky uhrazena z fakulty formou mimořádného stipendia po podání žádosti po Vašem návratu z mobility). číslo pojistné smlouvy je nutné vepsat na příslušné místo v Účastnické smlouvě.
  • Mít podepsané od referentky studijního oddělení FP (paní Júlii Jandejskové) "Potvrzení o splnění studijních povinností", NEBO vygenerovaný průběh studia ze STAGu, které předáte společně s Účastnickou smlouvou v kanceláři Erasmu TUL
  • Mít elektronicky vyplněný tzv. Evidenční list. Ten najdete na webové stránce https://www.tul.cz/erasmus/dulezite-dokumenty/ 
 11. Zakupte si zpáteční jízdenku (vlak 2. třída, letenka třídy economy, apod.). Informujte se o podmínkách tzv. Green Erasmus: Při zvolení šetrného dopravního prostředku (vlak, autobus, spolujízda), lze získat jednorázový příspěvek 50 EUR. Veškeré jízdenky z cesty na partnerskou univerzitu a zpět si nezapomeňte ponechat, po návratu ze studijního pobytu můžete požádat děkanát FP o proplacení těchto jednorázových nákladů formou vyplacení mimořádného stipendia - 50 % z celkové částky vyplacené za cestu a pojištění (viz Opatření děkana č. 1/2017).
 12. Odjeďte na zahraniční pobyt.

Pokyny pro studenty na studijním pobytu

 1. Během welcome days, nebo co nejdříve po příjezdu, si dejte u Vašeho místního koordinátora potvrdit příjezd na potvrzení o délce pobytu. Dokument naskenujte a pošlete paní Jandejskové na email. to samé potvrzení budete potřebovat na konci stáže, takže si jej založte a na konci jenom přibyde jeden podpis od koordinátora.
  Ihned na začátku pobytu si na zahraniční partnerské instituci zkontrolujte
  , zda se všechny Vámi naplánované předměty otevírají. Pokud tomu tak není, je zapotřebí, abyste provedli změny předmětů. Ve STAGu se podívejte, zda máte "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu". Pokud tomu tak není, e-mailem o této skutečnosti informujte fakultního koordinátora. Jakmile budete mít ve STAGu "Stav mobility" nastavený na "Student je na výjezdu", vložte úplně stejným způsobem, jako jste tak učinili před výjezdem, předměty, které chcete přidat. STAg je automaticky označí jako přidané předměty. Předměty, které studovat z jakýchkoliv důvodů nebudete, nastavte jako "SMAZANÉ". Nenastavujte u nich "Odstranit". V takovém případě by se předměty na dokumentu změn neobjevily jako smazané. Jako smazané musí být označeny ty předměty, které byly uvedeny ve Vašem původním Learning Agreementu a nakonec je studovat nebudete.

  Po provedení veškerého nastavení přidaných a smazaných předmětů, buď znova podepište elektronicky ve STAGu, ANEBO vygenerujte pod zkratkou Ch-LA ze STAGu dokument Změny studijní smlouvy (Changes to Original Learning Agreement). Jednou dokument vytiskněte, podepište, nechte potvrdit hostující univerzitou a zašlete jej naskenovaný e-mailem fakultnímu koordinátorovi k zajištění podpisů na TUL. PAMATUJTE, že data u všech podepsaných osob musí být nejpozději do jednoho měsíce od zahájení Vašeho studia na zahraniční partnerské instituci.

  Bez potvrzení změn ve studijní smlouvě od obou univerzit není Váš studijní pobyt platný. Přijímající univerzita obvykle vyžaduje nejprve souhlas vysílající univerzity. Se zasláním podkladů proto neváhejte.
 2. Nyní již v klidu studujte... A foťte..
 3. Tři týdny před návratem si na hostitelské univerzitě začněte vyřizovat potřebné formality (Confirmation of Study Period, Transript of Records). V německy mluvících zemích si obstarejte potvrzení o účasti na jednotlivých předmětech (Schein, Bescheinigung). Confirmation of Study Period

Pokyny pro studenty po návratu ze studia v zahraničí

 1. Domů se musíte navrátit minimálně s Potvrzením o délce pobytu. Transript of Records After Mobility Vám může hostitelská škola zaslat až po ukončení tamního zkouškového období, nejpozději však byto mělo být do šesti týdnů po Vašem návratu na TUL. Komunikace s hostitelskou školou je výhradně Vaším úkolem.
 2. Po návratu na FP TUL se ohlaste fakultnímu (případně katedrálnímu) koordinátorovi. Fakultnímu koordinátorovi předejte kopie Confirmation of Study Period, Transript of Records a připravte si svůj návrh na uznání předmětů - Uznání studijních povinností ze zahraničí.
 3. S garanty předmětů a vedoucími kateder,  dojednejte podmínky uznání předmětů absolvovaných v zahraničí a vycházejte přitom z "Náhradního plnění studijních povinností", které jste si od jednotlivých vyučujících nechali podepsat před odjezdem. Obejděte si vyučující a nechte si uznání předmětů potvrdit na výše uvedený dokument "Uznání studijních povinností ze zahraničí."
 4. Fakultní koordinátorce  předložte vyplněný a  podepsaný dokument "Uznání studijních povinností ze zahraničí." Na studijním oddělení Vám podle zmíněného dokumentu bude provedeno zapsání uznaných předmětů do STAGu.
 5. Emailem budete vyzváni k vypracování online závěrečné zprávy. Závěrečnou zprávu elektronicky vyplňte a odešlete. Závěrečná zpráva se již NEODEVZDÁVÁ v tištěné podobě.
 6. Po návratu ze studijního pobytu/pracovní stáže můžete požádat děkanát FP o vyrovnání jednorázových nákladů (proplacení jízdného - jsou propláceny pouze jízdenky z ekonomických tříd (autobus, vlak, letadlo) - a standardního cestovního zdravotního pojištění (léčebné výlohy) pouze na dobu trvání studia/pracovní stáže v zahraničí) formou mimořádného stipendia (viz Opatření děkana č. 1/2017). Fakulta může poskytnout studentovi mimořádné stipendium na pokrytí 50 % cestovních nákladů a nákladů na pojištění.
  • Žádost o náhradu cestovních nákladů
  • Opatření děkana č. 1/2017
 7. Nyní můžete opět v klidu začít studovat na své alma mater....
Korespondenční Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Erasmus

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17