Skip to main content

Stránky FP TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Informace k výjezdům

Stručné informace k administrativním činnostem spojeným s mobilitou

Před odjezdem

Kromě vyplnění a potvrzení předvýjezdových dokumentů (Mobility Agreement a Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců) odpovědnými osobami na TUL a na partnerské instituci by si minimálně 40 dní před cestou měl zaměstnanec požádat na OOP (Ing. Alenu Šírkovou) o dokument A1 (potvrzení o vyslání). Dále by si vyjíždějící zaměstnanec měl v den uvedený v Účastnické smlouvě vyzvednout na podkladně TUL přidělený grant (pokud si tedy přidělený grant nenechal zaslat na bankovní účet). Ve Vemě je potřeba „založit“ zahraniční cestovní příkaz, který musí schválit přímý nadřízený.

Během mobility

Poslední den účasti na partnerské instituci nezapomeňte nechat potvrdit dokument „Confirmation of Erasmus+ teaching/training period“, jehož kopie se po návratu na domácí univerzitu odevzdává fakultnímu koordinátorovi a originál se odevzdává v kanceláři Erasmus+ TUL.

Po návratu

Po návratu doplňte ve Vemě cestovní příkaz tak, aby byly veškeré výdaje nulové a odevzdejte jej do kanceláře Erasmus+ TUL.

Aby byla mobilita zprostředkovatelem grantu uznána za úspěšně uskutečněnou, je ještě třeba vyplnit online dotazník, k jehož vyplnění budete vyzvání po návratu.

Podmínky pro výjezdy zaměstnanců TUL

Výukové pobyty

 • nutnost splnění minimálně 2 dní výuky na přijímající instituci v programové zemi nebo strávení minimálně 5 dní v partnerské zemi;
 • minimálně 8 hodin výuky za týden na přijímající VŠ nebo za jakékoliv kratší období. V případě delších pobytů se vypočítá počet hodin 8/5, případně 8/7 (předpokládá-li se práce o víkendu) krát počet dní mobility;
 • maximální délka pro výukové pobyty jsou dle pravidel programu Erasmus+
  2 měsíce (tj. 60 dní), ale interní pravidla TUL omezují financování na max. 2 týdny;
 • zaměstnanec obdrží paušální příspěvek k částečnému pokrytí nákladů na pobyt a paušální příspěvek na pokrytí jízdních nákladů podle vzdálenosti;
 • prioritou jsou mobility akademických zaměstnanců, kteří vyjíždějí poprvé;
 • akademický pracovník vyjíždějící na výukový pobyt musí mít s TUL pracovněprávní vztah potvrzený platnou pracovní smlouvou, výše úvazku nerozhoduje. Může být občanem jakékoliv země

Školení

 • nutnost splnění minimálně 2 dnů školení na přijímající instituci v programové zemi nebo strávení minimálně 5 dní v partnerské zemi;
 • maximální délka pro školení jsou dle pravidel programu Erasmus+ 2 měsíce (tj. 60 dní), ale interní pravidla TUL omezují financování na max. 2 týdny;
 • zaměstnanec obdrží paušální příspěvek k částečnému pokrytí nákladů na pobyt a paušální příspěvek na pokrytí jízdních nákladů podle vzdálenosti;
 • prioritou jsou mobility zaměstnanců, kteří vyjíždějí poprvé;
 • školení může mít formu klasického školení, účasti na workshopu, odborném kurzu, jazykovém kurzu, stínování (tzv. job-shadowing) apod., náplň školení na zahraniční instituci však vždy musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na TUL;
 • zaměstnanec vyjíždějící na školení musí mít s TUL pracovněprávní vztah potvrzený platnou pracovní smlouvou, výše úvazku nerozhoduje. Může být občanem jakékoliv země

Kombinované intenzivní mobility

 • v případě, kdy TUL bude pouze zapojenou institucí, se bude jednat o běžné výjezdové zaměstnanecké mobility
 • u zaměstnaneckých mobilit platí omezení na maximálně 14-ti denní mobilitu

Přihláška do výběrového řízení na výukový pobyt/školení pro zaměstnance FP TUL

Výběrové řízení na výukové mobility, resp. školení je vyhlášeno obvykle v prosinci daného kalendářního roku na následující akademický rok. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na fakultních stránkách programu Erasmus+ a je také oznámeno zasláním e-mailové zprávy katedrálním koordinátorům, resp. vedoucím kateder FP. Cca do poloviny ledna kalendářního roku následující po tom kalendářním roku, ve kterém bylo výběrové řízení vyhlášeno, jsou přijímány návrhy nominovaných žadatelů o zaměstnanecké mobility programu Erasmus+. Viz Erasmus+ stránky FP (https://erasmus.fp.tul.cz/aktuality/aktuality-pro-erasmus/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro-zamestnanecke-erasmus-mobility-v-akad-roce-2022-2023).

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se zaměstnaneckých Erasmus+ mobilit kontaktujte Mgr. Danielu Bímovou, Ph.D. na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Korespondenční Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Erasmus

Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec 461 17